Rólunk

Csak az érintett szülők ismerik azt az érzést, ami akkor fogja el őket, amikor sérült, vagy fogyatékkal érő gyermekük kijárja az iskolát és kikerül a nagy betűs ÉLET-be. Az oktatási rendszer nyújtotta védettség egyszeriben véget ér, és ott állnak a semmi közepén. Amióta tudom, hogy Noémi lányom autizmussal él, azóta motoszkált a fejemben az érzés: rám vár a feladat, hogy felnőtt életében értelmes munkát tudjak neki biztosítani. Isten a tenyerén hordozott minket, mert 30 éves koráig volt hol tanulnia, és dolgoznia. Ezért örökké hálás leszek a pécsi Világ Világossága Alapítványnak, és személy szerint Lőrincz Etelnek. Azonban amikor ez a lehetőség megszűnt, tudtam, most már nem bújhatok el a feladat elől. Olyan helyről álmodtam, ahol a sérült emberek biztonságban érezhetik magukat, mint madár a fészekben, kibontakoztathatják tehetségüket, alkothatnak. Hiszem, hogy lehet olyan körülményeket teremteni számukra, ahol teljes értékűnek érezhetik magukat. Ahol nem csak „foglalkoztatják” őket. Sosem felejtem el az örömüket, mikor az első rongyszőnyegeket és kerámiákat eladtuk és ők átélhették az érzést, hogy a munkájuknak értéke van, amit pénzre lehet váltani.

A Fészek Kézművesház jelenlegi formájában 2018 óta működik akkreditált védett munkahelyként. 2019 óta használhatjuk a ” Segítő vásárlás” védjegyet, melyet csak olyan vállalkozások kaphatnak meg, ahol a dolgozók legalább 70%-a megváltozott munkaképességű. Én csodaként élem meg, hogy ez a munkahely létre tudott jönni. Sokan segítettek az indulásnál. A családom, barátok és „ismeretlenek”. Volt, aki az éves jutalmát adta oda, volt aki sütivásárt szervezett, volt aki az ország másik végéből utazott ide, hogy segítsen a szövőszékek beüzemelésében. A weblap, a logo, a téli tüzelő, mind-mind önzetlen segítség.

Mostanra stabilizálódott a Bt működése, és megérett a helyzet a továbblépésre. Barátaimmal és családtagjaimmal közösen megalakítottuk a Fészek Kézművesház és Közösségi Műhely Egyesületet. Célunk, hogy kézműves foglalkozások segítségével közelebb hozzuk egymáshoz a különböző embereket. Workshopjainkon, érzékenyítő alkalmainkon „fogyatékkal élők” tanítják „ép” társaikat szőni vagy kerámiát készíteni. Munka közben pedig sok minden szóba kerülhet: tolerancia, segítségnyújtás, társadalmi érintkezés.

Az Egyesület és a Bt egymást erősítve működik. Ez a honlap együtt mutatja be a két szervezet tevékenységét.

Végtelenül hálás vagyok mindazoknak, akik az interneten keresztül megtalálnak minket, és rendelnek tőlünk. Minden egyedi megrendelés új kihívás az itt dolgozóknak, és minden kihívás erősíti az önbizalmukat, növeli önbecsülésüket.

Köszönöm mindenkinek.

Timárné Vágner Ildikó